Elektronická kniha jázd

Elektronická kniha jázd Vám prinesie hneď niekoľko výhod a ušetrí Vám čas a peniaze.

Náš systém z dát, ktoré prijímame vytvára automaticky elektronickú knihu jázd v prehľadnom prevedení. Odpadne Vám teda starosť s jej tvorbou a archiváciou.

V knihe jázd je možné prepínať medzi služobnú a súkromnú jazdou, priradiť k vozidlu vodiča a ku každej jazde dopísať poznámku s jej účelom. Každú jednotlivú jazdu si môžete priamo knihe jázd zobraziť na mape.

Výpisy z knihy jázd je možné prehliadať, exportovať a alebo ihneď tlačiť a to za ľubovoľne zvolené obdobie. Dáta sú u nás uchovávané viac ako rok, teda je možné kedykoľvek exportovať a vytlačiť knihu jázd za celý rok.

 

ELEKTRONICKÁ KNIHA JÁZD A JEJ ZÁKLADNÉ PARAMETRE

 

  • rozlíšenie typu jazdy (súkromná x služobné)
  • priradenie vodičov k jednotlivým vozidlám
  • prepínanie vodičov pri využití vozidla
  • čas začatia a ukončenia jazdy
  • miesto začatia a ukončenia jazdy
  • prejdená vzdialenosť
  • priradenie účelu jazdy či poznámka k jazde
  • stav tachometra

 

 

 

 

 

 

Máte dotaz?

Prečítajte si často kladené otázky alebo nás kontaktujte.

DEMO systému?

Chcete vidieť, ako náš systém funguje? Vyskúšajte demoverziu systému.